Bronimy interesów Poszkodowanych

To są historie naszych Klientów, którzy wybrali kancelarię Adviva.
Takich historii znamy wiele i znamy je bardzo dobrze, bo sami byliśmy ich częścią.

Wyznajemy ponadczasowe wartości, wśród których znajdują się uczciwość, rzetelność, godność.

Dziękujemy za zaufanie.

Angelika, Gliwice

Pani Angelika będąc pasażerką motocykla uległa wypadkowi komunikacyjnemu. W wyniku tego doznała ona poważnych obrażeń ciała w postaci licznych złamań kończyny dolnej. Poszkodowana w trakcie leczenia przeszła trzy zabiegi operacyjne oraz kilkanaście intensywnych rehabilitacji.

Nasza Kancelaria zgłosiła roszczenia (m.in. o kwotę w wysokości 200.000,00 zł zadośćuczynienia oraz 1.700,00 zł comiesięcznej renty) do Towarzystwa Ubezpieczeniowego sprawcy zdarzenia. W oparciu o wydaną przez swojego orzecznika opinię lekarską TU wypłaciło na rzecz poszkodowanej 38.000,00 zł, jednocześnie zaproponowało wypłatę dodatkowej kwoty 5.000,00 zł w formie ugody z jednoczesnym zrzeczeniem się dalszych roszczeń. Po kolejnym naszym odwołani TU dopłaciło na rzecz Pani Angeliki kwotę w wysokości 27.000,00 zł.

Ponadto Towarzystwo w ramach pomocy zaproponowało poszkodowanej spotkanie z ekspertem z Centrum Pomocy Osobom Poszkodowanym, który miał zorganizować dla niej wizyty u specjalistów oraz rehabilitację. Na tym spotkaniu przedstawiciel zaproponował Pani Angelice aby wypowiedziała naszej Kancelarii umowę i podpisała ugodę, w której oni dopłaconą jej kwotę w wysokości 50.000,00 zł z równoczesnym zrzeczeniem się dalszych roszczeń i tym samym zakończeniem likwidacji sprawy. Na szczęście poszkodowana nie wyraziła zgody na dokonywanie jakichkolwiek czynności bez naszego udziału. W związku z brakiem porozumienia z Towarzystwem, Kancelaria skierowała sprawę na drogę postępowania sądowego, gdzie proces sądowy zakończył się wygraną w 95,40 %.

Towarzystwo łącznie musiało wypłacić na rzecz poszkodowanej kwotę 387.629,00 zł. Dodatkowo Sąd zobowiązał pozwaną do wypłaty co miesięcznej renty na rzecz powódki w wysokości 940,00 zł.

 

Janina, Katowice

Pani Janina została potrącona na przejściu dla pieszych przez samochód osobowy – wyniku czego doznała obrażeń ciała. Nasza Kancelaria zgłosiła szkodę do Towarzystwa Ubezpieczeniowego, gdzie PZU S.A. wypłaciło poszkodowanej kwotę bezsporną w wysokości 2.000,00 zł.

Po naszym odwołaniu towarzystwo dopłaciło na rzecz Pani Janiny kwotę 4.000,00 zł. W związku z tym, iż wypłacona kwota była rażąco zaniżona i nie adekwatna w stosunku co do rozmiaru obrażeń, doznanych krzywd i cierpienia, nasza Kancelaria skierowała sprawę na drogę postępowania sądowego. W dniu 12 stycznia 2015 roku zapadł wyrok w sprawie poszkodowanej, gdzie Sąd Okręgowy zasądził na rzecz Pani Janiny kwotę 204.000,00 zł wraz z ustawowym odsetkami.

Jakub, Bielsko-Biała

Małoletni Jakub brał udział w zdarzeniu drogowym, gdzie samochód w którym zajmował miejsce pasażera, w wyniku zderzenia zaczął koziołkować i zatrzymał się na dachu w przydrożnym rowie. W związku z niebezpieczeństwem niekontrolowanego zapłonu pojazdu, Straż Pożarna zmuszona była jak najszybciej wydostać dziecko z samochodu. Chłopczyk był przerażony i przez cały czas płakał. Jakub został odwieziony do szpitala z podejrzeniem obrażeń ciała oraz urazu kręgosłupa. Na szczęście badania nie wykazały poważniejszych zmian pourazowych, jednakże po wypadku chłopczyk stał się niespokojny, nerwowy, pojawiły się zaburzenia snu.

Szkoda została zgłoszona na Towarzystwa Ubezpieczeniowego sprawcy zdarzenia, który odmówił wypłaty zadośćuczynienia dla chłopczyka, argumentując to tym, iż nie doznał on żadnych obrażeń. Mimo odwołania Towarzystwo Ergo Hestia nie zmieniła swojego stanowiska. W związku z tym nasza Kancelaria skierowała sprawę do Sądu Rejonowego, gdzie zapadł wyrok zasądzający całość zgłoszonych roszczeń w wysokości 10.000,00 zł.

Skontaktuj się z nami

my zajmiemy się resztą.
Ta strona korzysta z zabezpieczenia reCAPTCHA

Dziękujemy!

Otrzymaliśmy Twoje zgłoszenie.
W najbliższym czasie oddzwonimy na podany numer telefonu.
Każde zgłoszene jest dla nas równie ważne.

Dziękujemy za zaufanie.

Niestety!

Nie udało się wysłać Twojej wiadomości.

Spróbuj ponownie a jeśli błąd będzie się powtarzał - skontaktuj się z nami telefonicznie.

Adviva - odszkodowania